سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰

اگربرای من آب ندارد برای که تو نان دارد - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اگربرای من آب ندارد برای که تو نان دارد

Loading the player...

"اگربرای من آب ندارد برای که تو نان دارد" این مثل در مورد کسی بکار می رود که فقط به نظر خودش احترام می گذارد و به خواسته های دیگران توجهی ندارد. میرزاآقا خان نوری فردی را اجیر کرده بود که در باغش چاهی را حفر کند کارگر چاه کن چند روزی به حفر چاه مشغول شد میرزا آقا خان هر روز می آمد و کار او را بازدید می کرد تا ببیند تا کجا پیشرفت کرده است . کارگر که بعد از چند روز کار خسته شده بود به میرزا آقا خان گفت : این چاه آب ندارد ادامه کار بی فایده است ولی میرزا آقا خان که می دانست با تلاش و پشتکار می شود موفق شد به کارگر گفت : تو کارت را بکن و مزدت را بگیر کاری هم به این کارها نداشته باش کارگر چند هفته ای به کار مشغول بود اما چاه به آب نرسید دوباره به میرزا آقا خان گفت : این چاه آب ندارد و این جمله را روزهای دیگر هم گفت این جمله اعصاب میرزا آقا خان را عصبانی کرد و گفت: ای مرد اگر این چاه برای من آب ندارد برای تو که نان دارد.