سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

ایستگاه نوجوونی - صدا - نمایش محتوا

 

 

ایستگاه نوجوونی

ایستگاه نوجوونی با تهیه کنندگی خانم شهسواری روزهای فرد ساعت 17 به مدت 40 دقیقه از صدای مرکز خوزستان تهیه و پخش می شود.

برنامه ایستگاه نوجوونی برای گروه سنی نوجوان درنظرگرفته شده وشامل 5آیتم میباشد:

بخش گزارشی برنامه که متناسب باموضوع برنامه گرفته خواهدشد.

بخش نوجوان موفق ، که به  معرفی نوجوانان موفق استان  که در زمینه های مختلف مقام ورتبه کسب کرده باشند به برنامه دعوت خواهند شد .

بخش کتاب نوجوان و آشنا کردن نوجوانان باکتابهای مختلف نوجوان.

بخش قاصدکها که بخش خبری برنامه وخبرهای نوجوان  دراستان خوزستان میباشد.

بخش کارشناسی برنامه که توصیه هاوصحبتهای پایانی درخصوص موضوع برنامه می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : خانم شهسواری

تاریخ تولید: تیر 97