اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۶

بازار کفشدوزی های اهواز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بازار کفشدوزی های اهواز

بازار کفشدوزی های اهواز

بازار کفشدوزی های اهواز که در خیابان سیروس قرار دارد مشغول به دوخت و دوز کفش و گاهی هم کیف می باشند.