سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

بازی محلی قمقمبک - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بازی محلی قمقمبک

Loading the player...

دانلود

بازی محلی قمقمبک یکی از بازی های شهرستان شوشتر است و این نام برگرفته از وسیله ای است که بوسیله آن بازی می کنند و در حدو چهار سوراخ روی قمقمبک در اورده و باعث این می شود وقتی در حال چرخش است باد از داخل آن عبور کرده و تولید صدا می کند و زیر آن یک میخ دارد به همراه یک نخ که دور میخ تابانده و آن را به زمین زده که باعث چرخیدن قمقمبک می شود و پس از چرخاندن آن باید فرد با قمقمبک دیگری که در حال چرخیدن است بوسیله نخ به او زده طوریکه قمقمبک کوچکتر به قمقمبک بزرگ تر برخورد کند.