سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

بختیاری در عصر زندیه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بختیاری در عصر زندیه

Loading the player...

دانلود

بختیاری ها در عصر کریم خان زند: کریم خان زند که اشتراکاتی با بختیاری ها داشت و به واسطه اینکه لر بود با قوم بختیاری آشنایی داشت و خود را پادشاه نمی دانست و وکیل رعایا میدانست. پس از قتل نادر شاه افشاری دو خان قوم بختیاری دارای قدرت بودند یکی عبدالفهد خان بختیاری و دومی علیمردان خان چهار لنگ ، این دو خان بسیار قدرت داشتند یکی خان چهار لنگ بود و دیگر خان هفت لنگ، و دنبال این بودند تا قدرت ایران را بعد از مرگ نادر شاه بدست بگیرند. کریم خان زند توانست از اختلاف بین دو خان بختیاری نهایت استفاده را کرده و بختیاری هایی را که تسلط کریم خان زند را پذیرفته بودند به مقام هایی برساند و دوران خوشی را داشتند...