سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

بخشی از وصیتنامه شهیدعزیزالله الماسی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بخشی از وصیتنامه شهیدعزیزالله الماسی

شهیدعزیزالله الماسی در وصیت نامه خود چنین می نویسد: امت قهرمان موهبتی در چارچوب انقلاب اسلامی به وسیله رهبری قاطع امام و همت بلند خود شما پیش آمده که از آن همه کجروی و منجلاب نجات پیدا کنید باید روی این نکته عنایت خاص داشته باشیم و بدانیم که اگر خدشه ای به این حرکت عظیم وارد شود. به اسلام وارد شده است.

Shhydzyzallh Diamond wrote in his will: the hero of the nation blessing in the framework of the Islamic Revolution Imam by strong leadership and ambition, you come to find that all deviations and save sinkhole