سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

بخشی از وصیتنامه شهید اسماعیل فرجوانی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بخشی از وصیتنامه شهید اسماعیل فرجوانی

فرمانده شهید اسماعیل فرجوانی در بخشی از وصیت نامه خود اینچنین نوشته اند: هوشیار باشید تا شیطان از راههای مختلف در بین شما نفوذ نکند .امام را تنها نگذارید و با قلبی مالامال از عشق منتظر امام زمان (ع) باشید.

Martyr commander Ismail Frjvany his will on the part of such written: Be alert to the devil in various ways among you does not influence not only .amam and heart full of love waiting for Imam Mahdi (AS) Be.