جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بخشی از وصیتنامه شهید اصغر گندمکار - خبر - نمایش محتوا

 

 

بخشی از وصیتنامه شهید اصغر گندمکار

فرمانده شهید اصغر گندمکار در وصیت نامه خود اینچنین می نویسد: مولا علی (ع) همواره ندا می داد مومن کسی است که اگر تکه تکه شود بر عقیده و آرمان خود پا برجا بایستد.و لازمه رسیدن به چنین هدفی همان رنج است .حرکت و تلاش همراه با رنج ، رنج مقدس است.

A. martyr commander of wheat in his will so writes: Imam Ali (AS) was always pious person who is called to be fragmented if the opinion and stand up for their cause alive.