سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

بخشی از وصیتنامه شهید حبیب شریفی راد - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بخشی از وصیتنامه شهید حبیب شریفی راد

شهید حبیب شریفی راد در وصیت نامه خود اینچنین نوشته اند: نمیگذاریم خون عزیزان شهید بر سینه تاریخ بخشکد ما با تمام نیرو از دشمنان انسانیت انتقام می گیریم .از این محراب شیعه بوی خون می آید و دامن محراب شیعه رنگ خون شهید را دارد.

In his will so beloved martyr Sharifirad wrote: dear martyr's blood will not let breast Bkhshkd date with all the force we take revenge from the enemies of humanity.