سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

بخشی از وصیتنامه شهید حسن درویشی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بخشی از وصیتنامه شهید حسن درویشی

 فرمانده شهید حسن درویشی بیانیانی در بخشی از وصیتنامه خود چنین نوشته است: امت اسلام بداند که تنها راه  تداوم این حرکت خدایی توکل برخدای رحمان است پس با توکل به خداوند، برخداوند و عشق به اسلام و رهبری امام خمینی انقلاب اسلامی شکست نمی خورد.   

Byanyany his will on the part of martyr commander Hassan Darvish wrote: Nation of Islam know that the only way this rate continues, then God is merciful Brkhda trust with trust in God, Brkhdavnd and love for Islam and the Islamic Revolution Imam Khomeini's leadership will not fail.