سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

برندگان مسابقه احلی ساعه - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه احلی ساعه

برندگان مسابقه احلی ساعه

عمار باوی – 93/10/07 – 6260...0916

عسل شا منصوری – 93/10/08 – 7944...0937

هادی بیت سیاح – 93/10/09 – 6353...0916

کاظم نعامی – 93/10/13 – 5743...0916

زینب بیت مشعل – 93/10/15 – 4547...0916

سعید دحلاوی- 93/10/16 – 7738...0916

سامی شلاگه – 93/10/20 – 9388...0916

سعید باوی – 93/10/21- 4028...0916

علی پدرام – 93/10/22 – 6546...0916

بهیه جمالی – 4931...0916

حسن ساعدی -93/10/27 – 2995...0938