سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

برندگان مسابقه احلی ساعه - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه احلی ساعه

برندگان مسابقه احلی ساعه

مرتضی مغینمی – 93/11/25- 6629...0916 – سوسنگرد

حمیده عبدالخانی – 93/11/26 – 4917...0916 – اهواز

عبدالله  یاری – 93/11/27 -2804...0930 – اهواز

سید فاضل موسوی – 93/11/28 – 1578...0916 – خرمشهر

تهمینه اسکندری – 93/12/02 – 7944...0937 – اهواز

منصوره سلطانی -93/12/04 -8154...0916 – اهواز

فرشاد شا منصوری – 93/12/05 – 3031...0936