سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

برندگان مسابقه اذان تا اذان - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه اذان تا اذان

برندگان مسابقه اذان تا اذان

 

محمد خادمی – 9479...0936

آنا نظری – 3219...0937

علی رضا احمدی دوست  - 1231...0916

حاجیه قاسمی – 6536...0937

مهدی مهدوی – 5318...0935

آقای صیافی زاده – 4582...0916

زینب خمیس آل حمید  -1909...0916

عبدالسین مویلحی – 2597...0916

رضا عسکری – 7569...0937

بهار محمدیان – 9750...0930