سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

برندگان مسابقه برای وطنم - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه برای وطنم

برندگان مسابقه برای وطنم

برندگان مسابقه برای وطنم

سی و یکم شهریور

حسن  محسنی – ویس – 2848...0937

موسوی – دورود -0837...0916

ابوذر فدایی – خرم آباد -0735...0916

عیسی بسطام – رامهرمز – 9763...0916

مسلم حسینی پور – اهواز – 9945...0916

 

یک مهر

چنانی – فکه – 9840...0916

فاطمه مطلوبیان – اهواز – 4209...0939

اعظم صا نعی  فر – 2198...0916

نیلوفر محمدی – 8778...0936

سید جواد فاضلی – 1190...0916

دو مهر

محمد شیخی سعید – هویزه – 8960...0916

جواد صوری – سوسنگرد – 75030...0916

محمود اکبری – سردشت زیدون – 3781...0916

  • فرباوی – اهواز – 4854...0938
  • سید امیر موسوی – 7637...0935