جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 بهمن ماه - سیما - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 بهمن ماه

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 بهمن ماه

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 بهمن ماه

خانم الهام باوی از اهواز
خدیجه بویری از ویس
علی سلمانی از اهواز
کاظم کعبی ملاثانیجدیدترین تولیدات سیما