جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 مرداد ماه - سیما - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 مرداد ماه

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 مرداد ماه

برندگان مسابقه بیت الهنا 21 مرداد ماه

حسین قربانی از حمیدیه
سعید نیسی از شیبان
سیده نرگس موسوی از اهواز
زهرا بنی طرفی از هویزهجدیدترین تولیدات سیما