رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸

برندگان مسابقه جرب حظک در آذر و دی - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه جرب حظک در آذر و دی

برندگان مسابقه جرب حظک

جعفر دورقی

زهرا حمادی

سید فواد شریفی

سید اسماعیل شریفی

تاجیه پنام

خیریه پنام

عبدالرضا سیاحی

حسین پای کوب