سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

برندگان مسابقه جرب حظک - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه جرب حظک

برندگان مسابقه جرب حظک

برندگان مسابقه جرب حظک

علی شریعتی – 5512...0916

کریم الخسرجی -7045...0916

جلیل ابومهدی – 0292...0916

حسین صباحی – 3154...0916

فرحان حیدری – 2981...0916

جمیل سیاحی – 5968...0901

حسن بوعذاریان -9536...0935

خلیل سواری – 2947...0936