جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین - سیما - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین

محمد سواری از ویس
علی اصغر کریمی از اهواز
سجاد کریمی از اهوازجدیدترین تولیدات سیما