جهش تولید | جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین - سیما - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین

برندگان مسابقه خوشه چین 14 فروردین

محمد سواری از ویس
علی اصغر کریمی از اهواز
سجاد کریمی از اهواز