سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

برندگان مسابقه سکو شهریور ماه - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه سکو شهریور ماه

برندگان مسابقه سکو شهریور ماه

برندگان مسابقه سکو شهریور ماه

سهیل سبز کار – 1863...0938

مهدی ظریف – 5617...0916

نرگس ممبینی – 5939...0916

سارا حسینی – 0644...0935

عاطفه مرادپور – 2619...0937

زینب کامرانی -7414...0938

سحر وثیق – 9411...0916

نازنین پگاه – 3686...0936