سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰

برندگان مسابقه عطر هیل - سیما - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه عطر هیل

برندگان مسابقه عطر هیل

برندگان مسابقه عطر هیل

حلیم سواری از اهواز، منتظر تمیمی از باوی، ابوحمزه حیاوی از اهواز، فاطمه دحیمی از اهواز، عادل جرفی از اهواز، امیر مسعود زرگانی پور از اهواز، جاسم خالقی از اهواز، موسی دورقی از شادگان، سهام حمادی از شوش، سید حبیب موسوی از حمیدیهجدیدترین تولیدات سیما