سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

برندگان مسابقه هنا خوزستان - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه هنا خوزستان

برندگان مسابقه هنا خوزستان

حسن مراقی – 93/10/05

عبدالله حمیدی- 93/10/12

جمیل نیک اختر – 93/10/26

علی امیری مجد – 93/11/03

هدیه باجی – 93/11/10

سید نعیم خسرجی- 93/11/17