جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

برندگان مسابقه ی سکو - صدا - نمایش محتوا

 

 

برندگان مسابقه ی سکو

نام برنامه : مسابقه ی سکو
  • بهروز ملکوت هدایت - 1698...0935
  • عاطفه زرگر شوشتری - 1698...0935
  • فاطمه مشاک شوشتری - 8311...0916
  • یاسمین ریاحی پور - 0455..0937
  • فاطمه خرقه پور - 9370..0901

 جدیدترین تولیدات صدا