سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

بزکنه بسته مبین بندشه گوش رقصشو بین - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بزکنه بسته مبین بندشه گوش رقصشو بین

انسان از گذشته تاکنون برخوردهای متفاوتی با جانداران مختلف داشته است در برهه ایی از زمان بعضی از جانداران زندگی انسان را به خطر می انداختند به همین جهت ترس باعث به وجود آمدن وسایل دفاعی شد اما کم کم انسان بر اثر نیاز بعضی از جانداران را برای ادامه زندگی با وسایلی که ساخته بود شکار می کرد .حیوانات از زمانی که در زندگی انسان جایی پیدا کردند به فرهنگ عامیانه هم راه یافتند در قصه ها ، افسانه ها ، ترانه ها و ضرب المثل ها مردم برای بیان مفاهیم مورد نظر و مقصود خود با دیگران با استفاده از نام حیوانات جمله هایی می گفتند که کم کم به صورت ضرب المثل در آمدند مانند بزکنه بسته مبین بندشه گوش رقصشو بین  به این معنی که بز را بسته نبین بندش را باز کن تا جست و خیزش را ببینی منظور از این ضرب المثل به افراد فرصت طلبی می باشد که بنا به برخی از ملاحظات نشان نمیدهند اما وقتی که آن دلنگرانی برطرف شد چهره واقعی خود را نشان می دهند.

with vehicles that had made his life hunting