رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

بهترين درس ماه رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بهترين درس ماه رمضان

Loading the player...

دانلود

پسر بچه مدرسه اش دير شده بود و داشت به سرعت به طرف مدرسه مي دويد پير زني در خيابان با يك زنبيل پر داشت به سمت خانه اش حركت مي كردپير زن وقتي پسرك را ديد هول شد و زنبيل از دستش افتاد و وسايلش به روي زمين ريختند پسر بچه وسايل پير زن را از روي زمين جمع كرد پير زن از پسر خواست تا كمكش كند و زنبيل را برايش تا در خانه بياورد پسر هم كه مدرسه اش دير شده بود پس از اينكه  به خانه پيرزن رسيد و زنبيلش را تا در خانه رساند و سپس تا در مدرسه دويد اما پيش خودش تصور كرد كه ممكن است معلم با او دعوا كند بخاطر همين در كلاس نرفت و وقتي غروب شد و مي خواست به خانه برود پيرزن را جلوي خودش ديد پيرزن آش نذري درست كرده بود و يك كاسه هم براي پسرك آورده بود تا از او بخاطر كمكش تشكر كند معلم هم به پسربچه رسيد و به او گفت كه چرا امروز در كلاس حاضر نبودي پيرزن كه خودش ماجرا را متوجه شده بود از معلم عذر خواهي كرد و داستان را برايش تعريف كرد پسر بچه گفت چون پيرزن روزه بود كمكش كردم و الان متوجه شدم كه كمك به روزه دار بزرگترين درس ماه رمضان است و معلم هم گفت منم ياد گرفتم كه ديگر درباره كسي زود قضاوت نكنم