رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

بهداری در جبهه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بهداری در جبهه

بهداری در جبهه

این تصاویر مربوط به رسیدگی به مجروحان جنگی در بهداری ها می باشد.