جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

بوسه گاه پیغمبر(ص) - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بوسه گاه پیغمبر(ص)

آن سو نگران، نگاه پیغمبر بود
خورشید، رسول آه پیغمبر بود
ای تیغ پلید می شکستی ای کاش
آن حنجره بوسه گاه پیغمبر بود