جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

بولدیزر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بولدیزر

قدرت بازدارندگی امروز ما ریشه در استقامت‌ و پایداری شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس دارد. سید نورالدین بزاز جزایری جانباز جنگ تحمیلی از خاطرات خود در دوران جنگ تحمیلی می گوید که به شما تقدیم می شود.

Today our deterrent power rooted in the strength and stability of the martyrs and holy warriors in defense. Seyed Noureddin Mercer islands from their memories of war veterans during the war that is dedicated to you.