رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

بوي عطر در ماه رمضان - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بوي عطر در ماه رمضان

Loading the player...

دانلود

امين و رضا دوتا دوست خيلي خوب هستن كه هميشه به فكر همديگه هستن. امين از مشهد براي رضا سوغاتي يه عطر مياره رضا هم خيلي خوشحال ميشه و همونجا از عطر  به لباسش ميزنه و از امين تشكر ميكنه كه عطر خوشبويي بش هديه داده.توي راه رضا عفت خانم همسايه شون رو ميبينه وقتي باش سلام و احوالپرسي ميكنه متوجه ميشه كه عفت خانم جلوي بيني خودشو ميگيره بعد از عفت خانم رضا ميره به صف نانوايي و اونجا هم متوجه ميشه كه افرادي كه توي صف ايستادن جلوي بينيشونو گرفتن پيش خودش ميگه حتما اين عطري كه امين به من داده بوي بدي داره توي مسير به بقالي ميره و اونجا هم متوجه ميشه كه فروشنده هم وقتي بش نزديك ميشه جلوي بيني شو ميگيره خيلي ناراحت شد شب رفت پيش امين و با ناراحتي بش گفت اين سوغاتي رو نميخوام مال خودت اين عطر خيلي بوي بدي داره امين هم خيلي ناراحت ميشه و بش گفت ولي من بهترين عطر رو برات انتخاب كردم امين داشت براي رضا توضيح مي داد كه پدر امين اومد و به رضا گفت چون بوي عطر خيلي تنده و مردم هم روزه هستن براي اينه كه مردم جلوي بينيشونو گرفتن وگرنه عطر بوي بدي نداره.