سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

بیماری هایی دریچه ای قلب - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بیماری هایی دریچه ای قلب

Loading the player...

قلب ما یك پمپ عضلانی به اندازه تقریبی مشت گره كرده فرد بزرگسال است كه كار اصلی آن هدایت خون به همه اعضاء بدن است . قلب چهار حفره داردكه دو حفره آن در قسمت فوقانی قرار داردو خون از طریق وریدها به آنها تخلیه می شوند كه به آنها دهلیز گفته می شود . خون موجود در د هلیزها به داخل دو حفره تحتانی خود وارد می شوند كه اصطلاحاً بطن نامیده می شوند . و این بطن ها هستند كه خون را از طریق را ههای شریانی به همه بدن پمپ می كنند . برای اینكه خون بطور منظم و با زمان بندی دقیق در مسیرهای صحیح خود به اعضاء مختلف بدن هدایت شود دریچه هایی در مسیرهای ورودی و خروجی بطن ها وجود دارند. از نظر فیزیولوژیك قلب ما به صورت قلب را ست و قلب چپ تقسیم می شود . در قلب راست خون برگشتی از همه اعضاء بدن كه خون كم اكسیژنه است ( خون كثیف )وارد دهلیز را ست می شود. سپس خون از ورای دریچه تریكوسپید ( سه لتی) كه بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد وارد بطن راست می گردد.سپس با انقباض بطن راست این خون از داخل دریچه ریوی كه بین بطن راست و شریان ریوی قرار دارد عبور كرده وارد ریه های ما می شود تا تبادل اكسیژن صورت بگیرد و خون اكسیژن دار یا خون تمیز به وجود آید. در مرحله بعدی این خون تمیز از طریق ورید های ریوی وارد د هلیز چپ می شود و با عبور خون از ورای دریچه میترال كه بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد خون تمیز داخل حفره بطن چپ می شود و از این جا ست كه با ا نقباض عضله بطن چپ خون به تمامی بدن ما پمپ می شود . مكانیسم بروز بیماریهای دریچه ای قلب: در حالت طبیعی هر یك از چهار دریچه قلب ما بصورت دریچه های یكطرفه عمل می كنند یعنی فقط اجازه عبور خون را در یك جهت می دهند . دریچه های ما اجزاء مختلفی دارد كه مهترین آن لت ها است . لتها یك سری بافتهای نازك ولی قوی هستند كه مانند لنگه های یك در فقط در یك جهت باز می شوند طوریكه در ابتدای انقباض ماهیچه قلب لتهای دریچه از همدیگر جدا می شوند تا خون بدون مقاومت از داخل دریچه عبور كند و در ا نتهای این انقباض لتها بسته شده و در مقابل هم قرار می گیرند تا مانع پس زدن و برگشت خون شوند. برخی بیماریها سبب می شود تا لتهای یك دریچه پس از عبور خون به خوبی بسته نشده و با همدیگر چفت نشوند. این حالت كه سبب پس زدن قسمتی از خون رد شده از لابلای دریچه می شود را " نارسایی دریچه" می نامیم . بر عكس برخی از بیماریها سبب می شود كه د هانه دریچه ها تنگ شوند و یا مانع باز شدن كامل دریچه گردند و لذا مقاومتی در برابر عبور خون از لابلای دریچه بوجود می آید و حجم خون عبوری كم می گردد. به این دسته از بیماریها " تنگی دریچه" می گوئیم . انواع بیماریهای دریچه ای قلب: دو دسته كلی از بیماریهای دریچه یعنی تنگی و یا نارسائی دریچه در اثر زمینه های بیماری مختلفی ایجاد می شوند كه عبارتند از : الف) روماتیسم قلبی: شایعترین علت درگیری دریچه های قلبی بیماری رو ماتیسم قلبی است . این بیماری مزمن قلبی سبب می شود كه لتها و سایر اجزاء یك دریچه قلبی ضخیم ، سفت، غیر قابل انعطاف و بد شكل شوند و سبب تنگی دهانه دریچه و ایجاد تنگی میترال، تنگی آئورت و تنگی تریكوسپید وخیلی به ندرتً تنگی دریچه ریوی شود. در این نوع از گرفتاری دریچه ای علاوه بر تنگی دریچه ، درجاتی از نارسائی دریچه هم رخ می دهد. ب) بیماریهای عفونی: گاهی در جریان یك آلودگی میكروبی در بدن ، دریچه های قلبی بطور مستقیم درگیر عفونت می شوند و دچار تخریب دریچه می شوند و دریچه كارایی خود را از دست داده و بیمار بطور حاد یا تدریجی دچار نارسائی دریچه می شود. ج) بیماریهای مادرزادی: تمام دریچه های قلبی ممكن است بصورت مادرزادی دچار تنگی یا نارسائی باشند. همچنین درگیری دریچه های قلبی ممكن است جزئی از یك ناهنجاری قلبی مادرزادی پیچیده باشد. د) گاهی در اثر ضربات وارده مستقیم و غیر مستقیم به قلب پارگی هایی در دریچه ایجاد شده و سبب نارسائی دریچه ای می شوند. بیماریهای دریچه ای قلب چه علائمی ایجاد می كنند؟ اگر چه علائم درگیری هر یك از دریچه های قلبی كمی متفاوت است ولی شایعترین و مهمترین علامت عمومی بیماری دریچه ای بروز تنگی نفس حین فعالیت بدنی است. بنابراین وقتی حین بالا رفتن از پله ، دویدن ، راه رفتن در سر بالایی و یا ورزش احساس كنیم نفس كم می آوریم و ناخودآگاه تند تند نفس می كشیم بایستی موضوع را با پزشك خود در میان بگذاریم. این احساس تنگی نفس بخصوص زمانی اهمیت بیشتری دارد كه جدیداً ایجاد شده باشد. و یا با انجام فعالیتهای سبك تری كه قبلاً به راحتی و بدون مشكل انجام می دادیم ایجاد گردد. یكی دیگر از علائم مهم این دسته از بیماری های قلبی احساس خستگی زودرس ، احساس ضعف و ناتوانی بدنی است. بسته به محل و نوع درگیری دریچه قلبی برخی بیماران از دردهای مهم قفسه سینه ،ورم پاها، احساس خفگی و تنگی نفس یا طپش قلب شكایت می كنند . آیا بیماریهای دریچه ای قلب قابل پیشگیری هستند؟ گر چه در نگاه كلی پیشگیری از این قبیل بیماری قلبی دور از ذهن بنظر می آید ولی با كمی دقت در علل بیماری دریچه قلبی كه به آنها اشاره شد می توانیم به درستی به این نتیجه برسیم كه بطور غیر مستقیم می شود از بروز این عارضه ها جلوگیری كرد. مثلاً درمورد ناهنجاری های مادر زادی دریچه ها گر چه خود بیمار نمی تواند نقشی داشته باشد ولی والدین می توانند با جلوگیری از ازدواج های فامیلی ، مشاوره های ژنتیكی قبل از ازدواج ، عدم مصرف الكل و دخانیات در زمان بارداری، عدم مصرف خودسرانه دارو در این دوره، نقش بارزی در پیشگیری از بروز برخی از این ناهنجاریها بردارند.