جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بیمار نجات یافته از ویروس کرونا - صدا - نمایش محتوا

 

 

بیمار نجات یافته از ویروس کرونا

گزارشی از بیمار نجات یافته از ویروس کرونا در برنامه پیام خوزستان.

Loading the player...
عوامل تولید:

جمعی از تهیه کنندگان رادیو

تاریخ تولید: اسفند 98