سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

بی بی مریم بختیاری - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بی بی مریم بختیاری

Loading the player...

دانلود

شخصیت شناسی بختیاری (بی بی مریم بختیاری): ملقب یه سردار مریم دختر حسینقلی خان بختیاری که در سال 1290 ه.ق متولد شد او در 6سالگی پدر خود را از دست داد و در سن 16سالگی با علیقلی خان چهار لنگ ازدواج کرد اما مدتی طول نمیکشد که شوهر ایشان در جنگ داخلی کشته می شود. دو تن از فرزندان بنام ایشان علیمردان خان چهارلنگ و دیگری محمد علیخان چهار لنگ می باشند. او اولین بانوی بختیاری است که خاطرات خود را مکتوب کرده است. بی بی مریم در دوران بی بی شدن به نزد طایفه پدری خود رفته و با فردی ازدواج ناموفق انجام می دهد و صاحب فرزندی دیگر می شود و از آن تاریخ به بعد زندگی او مصادف می شود با جنگ جهانی اول و...

Personality Bakhtiari (Bibi Maryam Bakhtiari): Mary surnamed Ye Sardar Khan Bakhtiari Hosseingholi girl who was born in 1290 AD at the age of 6 he lost his father and ...