سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

بی خیالی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بی خیالی

گاهی از اطرافیان خود و یا گاهی خود ما از کلمه بی خیال یا چون میگذرد غمی نیست ... استفاده می کنیم ولی آیا در پشت این کلمات شخص واقعا بی خیال می باشد شاید در پس این کلمه احساس ناتوانی نهفته باشد شاید با این کلمات می خواهند اشتباه خود را ،شکست خود را ، عدم برنامه ریزی صحیح خود را کمرنگ کنند.شاید این جملات نوعی فرار باشد. کسی که نمره امتحانش کم شده است و می گوید بی خیالش باش شاید به نوعی دارد بی خیال خود می شود و نه امتحانش ،شاید یک جورایی از خود نا امید شده است و علیرغم توانایی خود احساس ناتوانی می کند. ویادمان باشد مسولیت های خود را بپذیریم و هر کجا هم که کم کاری کرده ایم به دنبال راه علاج باشیم.

will your mistakes, your failures, your lack of proper planning trimmed Knnd.shayd these words is a kind of escape. Vyadman is their responsibility to accept and wherever they have underactive we are looking to remedy.