سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

بی نیازی از بنده - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بی نیازی از بنده

دانلود

یکی از صحابه رسول اکرم(ص) که در تنگ دستی و تنگا قرار گرفته بود به پیشنهاد همسرش تصمیم گرفت نزد پیامبر رفته و برایش از وضعیت زندگی خود شرح دهد و از آن حضرت کمک بگیرد ولی قبل از رفتن یادش به جمله حضرت افتاد (( هر کس از ما کمک بخواهد ما به او کمک میکنیم ولی اگر بی نیازی ورزد خداوند او را بی نیاز میکند)) و از رفتن به نزد پیامبر منصرف شد و به خانه برگشت و با فقر به مبارزه پرداخت و روزها به این شکل ادامه یافت تا اینکه تصمیم گرفت به سحرا رفته و هیزم آورده و بفروشد و به همین شکل توانست کسب و کار خود را رونق ورزد و صاحب پول و ثروت شود...