سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

تاثیر تابلو بر روحیه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

تاثیر تابلو بر روحیه

قرار دادن تابلوهای مختلف در خانه و تماشای مداوم آنها می‌تواند بر روحیه افراد تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. گاهی هم انتخاب تابلو برای منزل از یک طرز تفکر خاص در زندگی‌ افراد نشات می‌گیرد. یعنی گاهی یک تابلو می‌تواند نشان‌دهنده طرز تفکر و احساسات فرد باشد و به نوعی هیجان‌های او را نشان دهد. برخی ترجیح می‌دهند تابلوهایی با عکس درختان برگ‌دار تهیه کنند و برخی دیگر دوست دارند درختان تابلو فقط ساقه و تنه داشته باشد و برگی روی شاخه‌ها را نپوشانده باشد. کوه، طبیعت، رودخانه، چهره انسان‌ها و گل‌ها هم می‌توانند از طرح‌های انتخابی افراد برای خرید تابلو باشند و هرکدام از این تصاویر، نوع نگرش فرد به زندگی و چگونگی شخصیت او را نشان می‌دهد.The different boards at home and watch them continuously can have a positive or negative impact on morale. Sometimes the selection panel for the house of a certain way of thinking comes in people's lives. That is sometimes a sign may indicate a person is thinking and feeling and somehow her emotions show. Some producers prefer to sign with a picture of leafy trees, and others like trees and leaves on a branch boards have only stems and trunks to be uncovered.