سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

تخته سیاه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

تخته سیاه

Loading the player...

قصه ما به زندگی درخت بید می پردازد که دوست داشته در زندگی به دیگران بیاموزد و با این امید به دنیا پای نهاده بود و وقتی که درخت را از ریشه قطع کردند ناراحت شد و در این فکر بود که دیگر نتوانسته به هدف خود برسد ولی بعد از قطع شدن تبدیل به تخته سیاه درون کلاس درس شده بود و به آرزوی خود رسیده بود، همان آموختن به دیگران.