سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

تصویر اعمال در روز قیامت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

تصویر اعمال در روز قیامت

حدیث داریم مردم  در روز قیامت 10 قسم می شوند: سخن چین در قیافه میمون ، حرام خوار در شکل خوک  ، ربا خوار در شکل وارونه ، کسانی که در قضاوت ظلم کرده اند کور ، افراد خودپسند کرو لال ، عالم بی عمل  زبان خود را می جود ، همسایه آزار بی دست و پا ، تو طئه گر در آتش آمیخته می شود ، هوسبازان بد بو ، کسانی که با لباس های خود فخر می فروشند در آخرت 1چبا لباس دوزخی ظاهر می شوند.