سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

تقسیم سوره های قرآن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

تقسیم سوره های قرآن

سوره های قران کریم از نظر بلندی و کوتاهی به سه دسته تقسیم می شوند: اول سوره های بلند، دوم سوره های میانه (نه کوتاه و نه بلند) سوم سوره های کوتاه می باشند . به توضیحات بیشتر در این زمینه توجه فرمایید...