سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

تنبیه اصولی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

تنبیه اصولی

تنبیه‌های کوچک و اصولی برای بدرفتاری‌های کوچک لازم می باشد تا کودک فردی خودخواه بار نیاید . والدین باید بسیار تلاش کنند تعادل خود را از دست ندهند زیرا ممکن است حرفها و یا کارهایی انجام دهند که در آینده به پشیمانی ختم شود. از همه اینها گذشته آنها فقط کودک هستند و کودکان اشتباههاي زیادی مرتکب می‌شوند و البته گاه ارتکاب این رفتارها صرفا برای آزمایش اطرافیان است.Small and ill-treatment principles should be small punishment to the individual child is not selfish. Parents should be very trying not to lose your balance because they may say or do things that lead to regret in the future. After all they are only children and children committed many mistakes, and sometimes people committing these behaviors is solely for testing purposes.