سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

توصیه به افراد دیابتی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

توصیه به افراد دیابتی

به بیماران دیابتی توصیه می شود که از قلم انسولین مشترک استفاده نکنند.بیماران در طول درمان با انسولین نباید ازمشروبات الکلی استفاده کنند.مشاوره ترک سیگار برای افراد سیگاری در هر ویزیت پزشک حتما انجام شود. افراد دیابتی باید فشار خون خود را کمتراز 13 روی 8 نگه دارند.واکسیناسیون در افراد دیابتی الزامی می باشد.واکسیناسیون انفولانزا حتما سالی یکبار انجام شود.بیماران دیابتی که قصد بارداری دارند قبل از بارداری کنترل قند خون خود را حتما به بهترین وضعیت خود برسانند.استفاده از دستگاه کنترل قند خون قبل و بعد از غذا و قبل از خواب الزامی می باشد. و در آخر تغییر شیوه زندگی در افراد دیابتی اعم از ،ورزش کردن. فعالیت فیزیکی . رژیم غذایی و...می باشد.

It is recommended to diabetics who used insulin pen Nknnd.bymaran common during treatment with insulin should Knnd.mshavrh alcoholic Azmshrvbat quit smoking for smokers should be performed in any doctor. People with diabetes should keep their blood pressure under 13 on 8 Darnd.vaksynasyvn Bashd.vaksynasyvn flu in people with diabetes are required to be conducted once a year Shvd.bymaran are planning pregnancy diabetes control their blood sugar before pregnancy, be sure to bring your best the use of device control blood sugar before and after meals and before bedtime is required. And finally, in people with diabetes, including lifestyle changes, exercise. Physical activity . Diet and more.