سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

توصیه قران کریم در مورد خوبی و بدی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

توصیه قران کریم در مورد خوبی و بدی

توصیه قران کریم در مورد خوبی و بدی:

قرآن کریم می فرماید: نیکی  وبدی یکسان نیست با روشی که بهتر است بدی ها را پاسخ گوی و از خود دور کن تا نتیجه کار آن شود که دشمن سرسخت تو همچون دوست گرم و صمیمی شود.The Holy Quran recommendations about good and evil