سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تو ریسمان نمی خواهی خودت به دنیال شیطان می آیی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

تو ریسمان نمی خواهی خودت به دنیال شیطان می آیی

تو ریسمان نمی خواهی خودت به دنیال شیطان می آیی .اگر بخواهند به کسی بگویند که بیش از اندازه خود را گرفتار کارهای نادرست کرده و به دنبال شیطان می رود این ضرب المثل را بکار می برند . و اما حکایت این ضرب المثل ...می گویند روزی مردی عالم در خواب می بیند که شیطان در حال رد شدن از مکانی است که ریسمان ها تا طناب های بزرگی بر دوش او است آن فرد از شیطان می پرسد این ریسمان ها و طناب های بزرگی که بر دوش توست چیست؟ و آن ها را کجا می بری؟ شیطان پاسخ داد: این ها همیشه بر دوش من هستند و با این ریسمان ها بنده هایی که ایمان سست دارند را به دنبال خود می کشم و با این طناب های بزرگ سعی در کشیدن بنده های مومن و خدا ترس را دارم آن مرد عالم از شیطان پرسید: برای کشیدن من دنبال خودت از کدام نوع طناب استفاده می کنی؟ شیطان پاسخ داد: من برای کشیدن تو به دنبال خودم نیازی به این ریسمان ها ندارم خودت به راحتی در پی من می آیی ...از اینرو هیچ کس از حیله و نیرنگ شیطان در امان نیست هرچند مردان بزرگ که زندگی خود را با نیکی و پاکی سپری می کنند.