سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ثنا فتاحی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ثنا فتاحی

ثنا فتاحی 18 ساله که سال چهارم دبیرستان از خوزستان است. او در سال سوم ابتدایی در مسابقات حفظ قرآن رتبه اول را کسب نمود. و همیشه در مسابقات آینده سازان که در آن زمان برگزار می شد رتبه یک یا دو  استان و در سطح کشور رتبه ده تا بیست را کسب کند به توضیحات بیشتر در این زمینه از زبان خودش توجه فرمایید...

Sana Fattahy 18-year-old high school senior from Khuzestan. In his third year of elementary school in the first place was awarded Quran memorization competition.