سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

جاشو - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

جاشو

جاشو کارگری است که روی لنج یا کشتی ماهیگیری کار می کند .هنگام رفتن به دریا یا ماهیگیری جاشوها  شادی خاصی دارند زمانیکه کشتی رو به دریا حرکت می کند و جاشوها روی عرشه کشتی مشغول کار هستند آنها با حس و لبخند خاصی تور را به دریا می اندازند و درخواست رزق و روزی از خداوند میکنند.

Seaman worker who works on a boat or fishing boat or fishing. When heading out to sea seaman special joy