سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

جشن نوروز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

جشن نوروز

به استناد آثار به جای مانده، جشن نوروز یکی از نهاده هایی است که جمشید بنیاد نهاده است. این آثار دوگونه است: 1. آثاری که در کتابهای تاریخ فرهنگ ما وجود دارد و این آثار تقریبا از صراحت بیشتری برخوردارند. از این قرار برای نمونه جمشید فرمان داده ارابه از عاج و چوب ساج بسازند و گستردنی دیبا بر آن بیفکنند، برآن سوار شد و به اهریمنان فرمان داد که آن را به دوش کشند و میان آسمان و زمین ببرند تا او را از دماوند در هوا در یک روز به بابل برسانند. این از فروردین ماه که نخستین روز بهار است و نخستین روز سال که زمانه جوان شود و زمین پس از آن فرو مرده بود جان گیرد. مردم گفتند: این روزی نو و عیدی سعید و نیرویی قوی، چشمگیر و پادشاهی شگرف است. این روز را عید بزرگ شمردند و نوروزش نام نهادند. از امام صادق (ع) نیز روایت شده است در این روز کشتی نوح به زمنی نشست. خلقت در چنین روزی انجام گرفته بود و حضرت ابراهیم در این روز قیام نموده است. موسی (ع) در این روز بنی اسرائیل ار از قید بندگی و اسارت نجات داده و از نیل گذشته است و پیامبر اسلام نیز در همین روز به پیامبری مبعوث گردیده است