رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

جلسه ستاد امر به معروف ونهیاز منکر - خبر - نمایش محتوا

 

 

جلسه ستاد امر به معروف ونهیاز منکر

جلسه ستاد امر به معروف ونهیاز منکر

نشست  مهندس رحیمی مدیر کل مرکز با آقای سروستانی دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و هئیت همراهپربیننده ترین ها