سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

جهاد کردن با نفس - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

جهاد کردن با نفس

جهاد با نفس درسی است که باید از عاشورا گرفت تا زمانیکه خودسازی درونی نباشد جهاد بیرونی ممکن نیست. برترین جهاد، مجاهده ای است که آدمی با نفس خود می کند» «حاصل مجاهده، چیرگی بر نفس است» «اگر مجاهده با نفس کنی به خشنودی خداوند دست می یابی» «کسی که در راه انجام طاعت خداوند و دوری از گناهان مجاهدت می ورزد، در نزد خداوند منزلت انسان نیکو کار شهید را داراست.

Jihad with the soul of Ashura was a lesson that should not be possible until the external jihad is the inner self. TOP jihad, struggle is the one with your breath