سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

جوانان و نقش آنان در انتخابات - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

جوانان و نقش آنان در انتخابات

قشر جوان در هر جامعه ای به لحاظ برخورداری از توان ، انرژی و استعدادهای فراوان نقش تعیین کننده ای در آینده جامعه دارد و جوانان در هر جامعه ای سرمایه اصلی آن جامعه محسوب می شوند که می توانند زمینه های پیشرفت و رشد جامعه را در عرصه های مختلف علمی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و..فراهم نمایند. در نظام اسلامی به ظرفیت استفاده از جوانان توجه شده و بستر برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم شده است .