جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

حاج بشیر تجلی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حاج بشیر تجلی

دانلود

پیرغلامان حسنی ، در هر برنامه به مناسبت ماه محرم یکی از مداحان اهل بیت استان خوزستان به مدیحه سرایی میپردازد.