سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

حدیثی درباره شب قدر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

حدیثی درباره شب قدر

شب قدر باید حالت شما این حدیث باشد: کسی گناهی بکند، خیال نکند وقتی قرآن سر گرفت خدا او را باید ببخشد. زیرا بعد از گریه ها و قرآن سر گرفتن ها ، با خداست او را ببخشد یا نبخشد.